Undersökningen ”Våningssäng på bröllopsresan”, genomförd av projektet Fritt fram, har kartlagt hur svenska företag bemöter homo- och bisexuella kunder. Företag inom branscherna bank, försäkring, resebranschen och bilhandeln har fått svara på frågor om hur de arbetar och 1 200 homo- och bisexuella har fått svara på hur de blir bemötta som kunder mer generellt. Dessutom har man gjort djupintervjuer med fem homosexuella par.
Svaren visar att det är inom fler grenar av handeln än bilhandeln där kundbemötandet kan ifrågasättas. 50 procent av de som deltagit i enkäten är osäkra på om de kommer bli bra bemötta som kunder på grund av att de är homo- eller bisexuella. Var femte homosexuellt par kan spontant berätta om situationer där de blivit dåligt bemötta på grund av sin sexuella läggning.
Homosexuella par är mer oroliga i traditionellt mansdominerade miljöer som när de ska köpa byggvaror eller elektronik, men också när de ska köpa säng, barnvagn och vigselringar.
– Det handlar inte om att personalen ska vara överdrivet vänlig, utan om att till exempel tilltala dem som ’ni’, se dem som ett par. Det är enkla signaler. Ett dåligt exempel från verkligheten är då ett par skulle köpa barnvagn, de upplevde personalen som avståndstagande och till och med kränkande. En hade uttalat sitt motstånd till homosexualitet. Det är ett lagbrott, lagen säger att man inte får ge sämre service på grund av sexuell läggning, säger Kristina Börjeson, författare till ”Våningssäng på bröllopsresan”.
Djupintervjuerna och enkäterna ger exempel på både bra och dåligt kundbemötande. ”Vi skulle handla säng på nn och de kunde inte fatta att vi ville ha en dubbelmadrass som var i en madrass, de trodde hela tiden att vi ville ha två madrasser. Det tog ett tag för dem att fatta att vi vill sova tillsammans”, säger en enkätdeltagare. En homosexuell kvinna i Stockholm säger att ”det viktigaste en säljare kan göra för att markera att han eller hon har förstått att vi faktiskt är ett par är att säga ’ni’ till oss, och inte ’du’ och bara vända sig till en av oss”. En homosexuell man från Göteborg säger att ”i möten med expediter så är det inte alltid så lätt att läsa av dem och veta hur de ska reagera om jag kommer ut inför dem. Det finns hela tiden i bakhuvudet, den här osäkerheten kring hur de tänker. Får jag sämre service än jag borde, för att jag är bög?”
Kristina Börjeson menar att det är få som medvetet diskriminerar, att det snarare handlar om omedvetenhet och okunskap. En lösning på problemet är att lyfta frågan om sexuell läggning och kundbemötande i personalutbildningarna.
– Företagen säger att de behandlar alla kunder lika, men det får inte bli att man behandlar alla som om de vore lika.
Annat att tänka på som anställd är att se över anställningsförhållanden, avtal och dokument så att alla anställda har samma skydd och förmåner oavsett om man lever med någon av samma eller motsatt kön.
Fritt Fram är ett samarbetsprojekt mellan arbetsgivare, fackförbund och intresseorganisationer. Projektet arbetar mot diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslivet.