Kyrkans begravningsbyrå startades av Västanfors församling i Fagersta och finns i dag på fyra orter i Sverige. I till exempel Kungsör har konkurrensen från kyrkan tvingat folkrörelseägda begravningsjätten Fonus att dra ner verksamheten med 80 procent.
– Nu tvingas vi säga upp personal. Kyrkan konkurrerar inte på lika villkor, klagar Kerstin Olsson, facklig representant för Handels på Fonus region Mitt.

Hon anser, liksom ledningen för Fonus, att kyrkans inbrytning på den kommersiella begravningsmarknaden står i konflikt med kyrkans uppdrag som myndighet med ansvar för begravningsväsendet i Sverige. Via en församlingsmedlem i Kungsör har Fonus protesterat mot verksamheten. Domkapitlet i Västerås stift avvisade protesten, men i slutet av juni gav Kyrkans överklagandenämnd Fonus rätt. Det strider mot kyrkans egen lag, kyrkoordningen, att en församling driver begravningsbyrå, fastslår nämnden som är Svenska kyrkans högsta rättsliga instans.

Församlingarna bakom Kyrkans begravningsbyrå tänker dock inte lägga ner verksamheten. Henrik Rydberg, kyrkoherde i Västanfors, tycker att överklagandenämnden har gjort fel.
– Kyrkans myndighetsutövning vid begravningar är pytteliten, jag ser ingen konflikt där. Vi lyssnar hellre på vår biskop än på överklagandenämnden som låtit sig styras av Fonus, säger Henrik Rydberg.

Fonus informationschef Bo Forslund ser allvarligt på församlingarnas trots mot överklagandenämnden.
– Det är anarki inom kyrkan, säger han.
Han får medhåll av Patrik Tibbling, jurist på Församlingsförundet, som är kyrkans arbetsgivarorganisation.
– Det liknar trots mot kyrkoordningen. Systemet bygger på att församlingar rättar sig efter överklagandenämndens beslut, säger Patrik Tibbling.

Från centralt håll inom Handels har dock Fonus och dess anställda ingen hjälp att vänta i kampen mot kyrkan.
– Jag kan inte se att det är en facklig fråga att ett företag där vi har medlemmar får konkurrens från en ny aktör på marknaden, säger Johnny Håkansson, ombudsman på Handels förbundskontor.
Handels ordförande Lars-Anders Häggström har inte satt sig in i frågan och vill därför i nuläget inte lämna någon kommentar.