En nyhet i avtalet är att det införs en minimilön för urmakare som har tre års eftergymnasial utbildning och gesällbrev. Denna grupp är garanterad minst 18 614 kronor i månaden – nästan 3 000 kronor mer än nyanställda med gymnasieutbildning. Utbildningen till urmakare är i dag som regel eftergymnasial. Optikerutbildningen sker sedan mitten av 90-talet på högskola.
Omkring 130 handelsmedlemmar omfattas av ur- och optikavtalet.