Handels medlemmar uppmanas att hålla sig neutrala i konflikten och inte utföra några arbetsuppgifter som är förbjudna enligt Journalistförbundets stridsåtgärder. Det finns också några enstaka journalister som är medlemmar i Handels. Dessa kan få konfliktersättning via sin avdelning om de drabbas av inkomstbortfall.
– Våra medlemmar ska sköta sina egna arbetsuppgifter, men inte journalisternas, säger Handels avtalssekreterare John Haataja.

Journalistförbundet inledde konflikten den 17 augusti med en arbetstidsblockad. Tidningsutgivarna svarade med varsel om lockout på journalisternas lediga dagar. På tisdagen utökade Journalistförbundet sitt varsel för ett antal tidningar. Det nya varslet omfattar bland annat förbud att lägga ut material på tidningens webbplats och förbud att hantera annonser.

Sista veckan i augusti ska enligt planerna Handels och tjänstemanna facket HTF gemensamt återuppta förhandlingarna med Tidningsutgivarna om ett avtal för tjänstemän på dagstidningar. Dessa förhandlingar kan komma att skjutas upp med anledning av journalistkonflikten.
Handels har medlemmar på Norrländska Socialdemokraten, Piteå-Tidningen, Västerbottens Folkblad, Dala-Demokraten, Värmlands Folkblad och Östra Småland/Nyheterna.