Handels uppmanar i uttalandet Journalistförbundet att stå på sig i striden för ett bättre och rättvisare kollektivavtal. Även i kampen för upphovsrätt får Journalistförbundet Handels stöd. Handels riktar skarp kritik mot arbetsgivarnas agerande i konflikten.
– De beter sig som gamla tiders pampar och respekterar inte striden utan rundar hela tiden konfliktreglerna, säger Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström.
Han pekar på att arbetsgivarna har tvingat oorganiserade journalister att utföra arbete och att chefer har utfört arbete i journalisternas ställe.
Handelsmedlemmar som riskerar att bli indragna i konflikten uppmanas att strikt följa de stridsåtgärder som Journalistförbundet har utfärdat.
Handels har medlemmar bland tjänstemännen på en handfull socialdemokratiska dagstidningar.