I dag, måndag, inleds avtalsförhandlingar mellan Handels och Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation (AFO) om ett nytt kollektivavtal för tjänstemän inom LO och organisationens medlemsförbund. Handels kräver 11,7 procents löneökningar på tre år och en tydlig låglöneprofil. Anställda som i dag tjänar mindre än 20 000 kronor i månaden ska garanteras minst 750 kronor i löneökning varje år. De som i dag ligger över den gränsen ska garanteras 450 kronor per år. Avtalets minimilöner ska höjas med 1400 kronor per år.

Handels kräver också två extra semesterdagar. Om det kravet går igenom blir troligen löneökningarna mindre. Ann-Christin Holgersson, anställd på LO i Stockholm och med i Handels förhandlingsdelegation, har för sin del prioriteringen klar:
– Det viktigaste är att vi får högre löner. Det är helt riktigt att de lägst avlönade ska få mest. Det blir också en kvinnosatsning eftersom det mest är kvinnor som har de lägsta lönerna, säger Ann-Christin Holgersson.

Handels ombudsman Monika Ohlson anser att det är en lite speciell situation att som facklig representant förhandla när arbetsgivaren är en facklig organisation.
– Vi tar för givet att arbetsgivarna ska ”begripa” att våra krav utgår från LO-samordningen med extra satsning på lågavlönade kvinnor. Men samtidigt sneglar de på HTF:s tjänstemannaavtal som gett 10,2 procent på tre år, säger Monika Ohlson.
Hon väntar sig att arbetsgivarna pekar på den politiska situationen som satt fackföreningsrörelsen i en svår situation med minskande medlemstal och försämrad ekonomi.

AFO-avtalet rör cirka 1700 medlemmar i Handels. De är tjänstemän på LO och på LO:s medlemsförbund med undantag för Kommunal och Seko som förhandlar separat. Seko är dock på väg att ansluta sig till AFO.