Avtalet slöts på tisdagskvällen mellan Handels och fackförbundens arbetsgivarpart AFO. Lönerna ökar mest i början av treårsperioden – den 1 oktober i år höjs de med i genomsnitt 3,8 procent. Alla anställda är garanterade minst 375 kronor mer per månad. De som tjänar allra minst garanteras varje år ytterligare 170 kronor utöver potten. Första året går låglönesatsningen till alla som i dag tjänar under 20 000 kronor. Enligt Handels är det cirka 70 personer av de runt 1 700 handelsmedlemmar som är anställda på LO och dess olika medlemsförbund. Minimiönen höjs i år till 16 000 kronor och med ytterligare en tusenlapp per år fram till 2009.

– Jag är nöjd med att vi följer LO-samordningen med en tydlig låglönesatsning, säger Handels ombudsman Monika Ohlson.
Handels krav på två ytterligare semesterdagar fanns med länge under förhandlingarna, men övergavs till slut.
– Vi ansåg att det skulle kosta alltför mycket i minskad löneökning. Men frågan kan drivas vidare i lokala förhandlingar på de olika förbunden, säger Monika Ohlson.
Lisbet Nilsson, anställd på Transport i Malmö och med i Handels förhandlingsdelegation, är tveksam till möjligheten att lokalt förhandla fram mer semester.
– Det blir svårt, åtminstone på små avdelningar. Men annars är väl avtalet helt okej. Det bästa är att vi fick löneökningar i nivå med LO-samordningen och att vi får en klämdag vid nationaldagen, säger Lisbet Nilsson.
Även AFO:s förhandlingschef Marie Blomberg är nöjd med avtalet.
– Det har varit en bra förhandling. Avtalet följer LO-konceptet och innehåller bra individgarantier, säger Marie Blomberg till Handelsnytt.
AFO-avtalets skrivning om kompensation för nationaldagen skiljer sig från de flesta andra avtal som Handels tecknat genom att det innehåller en bestämmelse om klämdag. När den 6 juni infaller på en tisdag eller torsdag är måndag respektive fredag en ledig dag.

Parterna enades också om att gemensamt se över avtalets arbetsvärderingssystem och bestämmelser om kompetensutveckling.
AFO-avtalet omfattar de flesta anställda på LO och dess fackförbund med undantag av ombudsmän. Kommunal och Seko står utanför AFO och förhandlar separat med Handels. Seko planerar dock att ansluta sig till AFO under avtalsperioden.