Ralf Larsson lägger nu jobbet som chef vid tingsrätten i Kristianstad åt sidan för att medla åt Medlingsinstitutets vägnar.
– När strejk hotar lägger jag undan allt annat, detta är mycket hög prioritet.
Efter att ha fått varslet under gårdagen sökte Ralf Larsson flera representanter för Videomix Syd, men fick inget svar och blev inte uppringd.
– Jag inleder medlingen med telefonkontakt om arbetsgivaren svarar, det är inte helt ovanligt att de inte gör det. Om jag inte kan lösa det per telefon kallar jag till ett sammanträde, säger Ralf Larsson.
Han siktar på ett sammanträde under nästa vecka. Några utsikter för hur medlingen kommer gå kan han i nuläget inte ge då han inte fått arbetsgivarens synpunkter.