Medlemmar som har en lön från 18 700 kronor och högst 35 000 kronor och har denna lön anmäld hos förbundet får 80 procent av lönen i ersättning om de skulle bli arbetslösa. I det ursprungliga förslaget var taket tänkt att vara 34 000 kronor.

Avgiften för försäkringen är 16 kronor i månaden, vilket tas ut för alla medlemmar som tjänar från 19.000 kronor i månaden. Att de som tjänar mellan 18 000 och 19 000 kronor i månaden slipper betala avgiften har en administrativ förklaring, det är enklast att följa de avgiftsklasser som gäller för den vanliga medlemsavgiften.

För att kvalificera sig för försäkringen måste man vara medlem i både förbundet och a-kassan oavbrutet i minst 12 månader och man måste ha jobbat hela tiden. Man ska dessutom ha blivit ofrivilligt arbetslös – säger man upp sig själv gäller inte försäkringen.

Ersättningen betalas ut i max 100 dagar och det är fem dagars karens. Den gäller också om man får aktivitetsstöd.
– Försäkringen är gjord så att den ska harmonisera med a-kassans regler, berättar Jan Ödmark, försäkringsombudsman på Handels.
Om man redan har fått ersättning en period kan man få det igen nästa gång man blir arbetslös. Då ska man ha arbetat i 12 månader och varit medlem i Handels hela tiden, vilket kallas för återkvalificeringstid. I det första förslaget var återkvalificeringstiden 18 månader.
– Vi räknar väl med att de första som får utbetalning från försäkringen kommer att få det någon gång i november, säger Jan Ödmark.

Handels uppskattar att runt 50 000 medlemmar direkt kommer att omfattas av försäkringen. Fler lär det bli under denna avtalsperiod, eftersom löneavtalet som slöts i våras innebär att en heltid i handeln ger runt 19 000 kronor i månaden i slutet av perioden.
Vissa startregler gäller så här i början. Den som blivit arbetslös efter 1 juli i år (och som hade uppfyllt villkoren för försäkringen innan de blev arbetslösa) kommer att få ersättning från 1 oktober, dock med en karens på fem dagar. För dem som blir arbetslösa efter den 1 oktober kommer karensen att sammanfalla med a-kassans.

Försäkringen ska administreras via a-kassan och det är a-kassans beslut om sätter igång processen. Man behöver således inte anmäla en gång till att man blivit arbetslös. En blankett för ansökan om ersättning skickas ut automatiskt.
– Men hur den kommer att se ut är inte klart än.
Handels är förstås inte ensamt om att införa en inkomstförsäkring. Hittills har sex LO-förbund fattat beslut om en inkomstförsäkring. Det är Livs, Transport, Elektrikerna, Seko, Handels och Kommunal. Orsaken till att förbunden väljer att fylla ut a-kassan för sina medlemmar är de försämringar i försäkringen som införts av den borgerliga regeringen sedan regeringsskiftet förra hösten.