Sedan många år gör både Ungdomens nykterhetsförbund, Unf, och handeln själva provköp i butiker för att se om unga kan komma över folköl. År efter år visar undersökningarna att det är enkelt för de unga att få tag i ölen, uppemot hälften av försöken leder till inköp. Unf har länge argumenterat för att folkölet bör placeras på Systembolaget för att kontrollerna ska bli tillräckliga. Så långt vill inte regeringen gå men nu tillsätter folkhälsominister Maria Larsson en särskild utredare för att göra en översyn av alkohollagen. Utredaren ska pröva om exempelvis en tillståndsplikt för säljaren, med möjlighet till sanktioner, ska införas. Angående sanktionssystemet ska utredaren analysera om ett system med varningar kan införas innan ett utskänkningstillstånd återkallas. Idag ska den som säljer folköl i sin butik meddela det till kommunen. Om försäljningen missköts kan kommunen förbjuda fortsatt försäljning i sex, eller, om det händer igen, tolv månader. Att sådana förbud utfärdas är mycket ovanligt.
Kontroll av ålder vid ölförsäljning är en känslig fråga för handeln. Enligt alkohollagen får öl inte säljas till den som inte fyllt 18 år och den som lämnar ut ölen ska, enligt lagtexten, förvissa sig om att kunden uppnått denna ålder. För anställda i handeln ställer dagens lagstiftning till med svårigheter eftersom det är den enskilda kassörskan som, om hon säljer till någon som är för ung, gör sig skyldig till olovlig dryckeshantering, ett brott som kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Handelsanställdas förbund anser att ansvaret borde ligga hos arbetsgivaren, inte den enskilda kassörskan. När ett uppmärksammat mål i Umeå för två år sedan slutade med att kassörskan friades i tingsrätten sade Handels ordförande Lars-Anders Häggström att förbundet gjort för lite för att lagstiftningen skulle ändras. Var ansvaret ligger vid försäljning till underåriga ska den nu aktuella utredning dock inte se över.
Redovisning av uppdraget ska ske senast den sista december nästa år.