Handels har som ett övergripande mål att ha 80 procent nöjda medlemmar. För att se hur nöjda medlemmarna egentligen är ska förbundet nu genomföra en undersökning där man frågar medlemmarna vad de tycker om förbundets verksamhet, de frågor Handels arbetar med och hur de gör det. Frågorna handlar bland annat om medlemsförmåner, tillgänglighet och information. Medlemmarna kommer också att få svara på bland annat varför man är medlem. Förbundet vill genom enkäten få kunskap om vad som ger nöjda medlemmar och inom vilka områden det finns behov av förändring liksom vilka verksamhetsområden som ska prioriteras. En förhoppning är att resultaten sedan kan underlätta arbetet med medlemsvärvning. Undersökningen görs i en orolig tid. Sedan årsskiftet har Handels förlorat omkring 14 000 medlemmar.
–Det främsta syftet med undersökningen är att få reda hur medlemmarna ser på oss men att vi fortsätter vara många är naturligtvis ett viktigt mål, säger förbundssekreterare Gustaf Holmlund.
Man ska också undersöka den politiska hemvisten för de slumpvis utvalda medlemmarna, genom att fråga om vad de senast röstade på och om det är samma parti som man skulle välja idag. Varje Handelsavdelning har också möjlighet att ta reda på hur medlemmarna i just deras område ser på Handels.
Bland de som ska svara på enkäten finns bara medlemmar. Enligt förbundssekreteraren har förbundet funderat över att fråga även de som idag inte är medlemmar om vad som skulle få dem att gå med i facket men det är inte en aktuell målgrupp nu.
Resultaten av undersökningen ska vara klara i januari nästa år.