Handels har samförhandlat med tjänstemannafacket HTF om tidningstjänstemännens avtal, men under den långdragna förhandlingen har de två fackliga organisationerna inte alltid gått i takt. När slutbudet lades i torsdags valde Handels att acceptera avtalet innan HTF sagt definitivt ja.
– Det här var ett avtal som vår delegation var beredd att ta, kommenterar Handels förhandlingsledare Johnny Håkansson.

Det treåriga avtalet är värt 10,2 procent precis som jämförbara tjänstemannaavtal. Från 1 april i år höjs lönerna med i snitt 3,8 procent. Varje person garanteras 380 kronors höjning första året och 350 respektive 330 kronor de följande åren.
En stötesten i förhandlingarna har varit fackets krav på en låglönesatsning för dem som tjänar mindre än 20 000 kronor i månaden. Till slut blev det en sådan, men bara för tjänstemän som har varit anställda minst 15 år. Dessa är garanterade 1 500 kronor i lönehöjning på tre år.

Kompensation för nationaldagen och ett omställningsavtal för anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist ingår också i avtalet.
TU-avtalet berör omkring 120 medlemmar i Handels som arbetar på dagstidningar med anknytning till arbetarrörelsen. Det rör sig bland annat om annons- och prenumerationssäljare och receptionister.