Löneökningarna är identiska med AFO-avtalet för övriga LO-förbunds anställda. Lönerna höjs med 10,2 procent på tre år, varje individ är garanterad mellan 375 och 400 kronor mer i månaden varje år, och de som tjänar minst får varje år ytterligare 170 kronor utanför potten.
En särskild skrivning i Sekoavtalet tar sikte på psykosocicala problem som mobbning och trakasserier. När sådant uppkommer ska arbetsgivaren enligt avtalet se över arbetsledningen och delegeringsordningen på arbetsplatsen. Dessa faktorer ska också finnas med i rehabiliteringsplanen när en anställd som utsatts för trakasserier ska hjälpas tillbaka till jobbet.
Seko har beslutat att ansluta sig till fackförbundens arbetsgivarorganisation AFO. En arbetsgrupp med representanter för arbetsgivaren och de anställda ska förbereda övergången till AFO-avtalet.
Omkring 130 anställda vid Seko, Facket för Service och Kommunikation, är medlemmar i Handels.

Läs mer: Extra pengar till fackens lågavlönade