Apoteket mister då sin ensamrätt att sälja receptfria nikotinläkemedel som tuggummin, plåster och tabletter. Tobaks- och livsmedelsbutiker ska få sälja dem bara genom att anmäla det till kommunen. Något tillstånd av Läkemedelsverket, som en staglig utredning föreslagit, kommer inte att behövas. Kommunen ska kontrollera att butikerna följer reglerna och till exempel inte säljer till personer under 18 år.
Handels ordförande Lars-Anders Häggström är positiv till att butiksanställda får sälja nikotinläkemedel. I förlängningen ser han att arbetet blir mer kvalificerat.
– Om man utökar sortimentet till fler receptfria läkemedel kräver det mer kunskap av personalen. Men om stöldbegärliga läkemedel ska säljas kräver det ökad säkerhet i butikerna, säger Lars-Anders Häggström.
Regeringens förslag ska granskas av juristerna i Lagrådet innan det lämnas till riksdagen.