Från 3 oktober får ingen på Axfoods lager i Tyringe plocka order eller köra ut lösgodis eller snacks till någon av Videomix Syds 18 butiker. Men inga fler medlemmar på Videomix tas ut i strejk, inget mer arbete sätts i blockad.
– Då vår blockad och strejk inte lett till kollektivavtal är sympatiåtgärder det medel vi har för att trappa upp. Lösgodiset utgör en stor del av Videomix försäljning, det blir inte lönsamt om det dras in. Avgörande är att upptrappningen blir verkningsfull och att vi får allmänheten med oss – samma allmänhet som Videomix är beroende av som kunder, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels förhandlingsenhet.
Videomix Syds ägare Kent Olsson vill inte kommentera sympatiåtgärderna till Handelsnytt, men företaget skriver på sin hemsida att de kan komma att välja en annan leverantör.
Fackklubben på Axfood i Tyringe står bakom Handels och dess viktigaste fråga i konflikten – att de anställda ska få ob-ersättning, inte bara arbetsgivarens bonussystem.
– Självklart stödjer vi Handels och de medlemmar som jobbar i butikerna till fullo. Skulle vi släppa ob för en arbetsgivare skulle vi släppa det för alla. Men vår arbetsgivare är lite orolig för att vi ska få en volymminskning av det här. Och det är klart inte bra för oss som jobbar här, säger Michael Sjörén, klubbordförande Axfood Tyringe.

Eftersom Videomix Syd vägrar teckna kollektivavtal gick Handels medlemmar i butikerna i Kristianstad, Landskrona och Falkenberg ut i strejk 13 september, och Handels satte allt arbete i blockad. Det vill säga, ingen tillåts utföra arbete på arbetsplatsen. Då Videomix låter icke-medlemmar jobba har de brutit blockaden vilket är anledningen till att Handels trappar upp konflikten med sympatiåtgärder.