Varje år görs en samkörning av dataregistren för a-kassorna, försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden. Resultatet visar om en person fått sjuk- eller föräldrapenning eller studiemedel samtidigt som man fått ersättning från a-kassan, vilket inte är tillåtet.

Årets samkörning gällde en vecka i maj. Handels a-kassa fick cirka 70 träffar i datakontrollen, det vill säga 70 medlemmar fick den aktuella veckan ersättning från Försäkringskassan eller CSN samtidigt som de gick på a-kassa. Det är klart mindre än de mellan 100 och 200 träffar som körningen brukat resultera i för Handels del.
– Det är mycket positivt. Minskningen beror på att det nu görs regelbundna kontroller mellan myndigheterna, säger Harald Petersson, föreståndare för Handels a-kassa.

Ungefär 50 av de upptäckta fallen visade sig vid närmare kontroll vara korrekta. De resterande 20 utreds vidare som misstänkt fusk. Dessa medlemmar kan komma att polisanmälas för bedrägeri och riskerar därmed böter, återbetalningskrav och uteslutning ur a-kassan.
– Tjugo tusen medlemmar fick ersättning den aktuella veckan, så det är bara en promille som utreds för misstänkt fusk, säger Harald Petersson.

Sedan den 1 augusti gäller en ny lag om bidragsbrott. Den motsvarar de tidigare lagbestämmelserna om bedrägeri men har en striktare tillämpning och är specialutformad för att komma åt fusk med bidrag från olika välfärdssystem.