Den ständige medlaren i konflikten mellan Handels och Videomix Syd, Ralf Larsson, hade senast i fredags telefonkontakt med parterna. Det var samma dag som Handels varslade om sympatiåtgärder från Axfood i Tyringe, som levererar godis till Videomix Syds 18 butiker. Företaget har uppgett till Handelsnytt att de tänker hitta en annan godisleverantör.
Medlingen mellan parterna gav inget resultat. Men båda sa att de ville behålla kontakten med medlaren. Denna vecka ligger dock bollen hos parterna, säger Ralf Larsson. I slutet av veckan återupptar han kontakten om han inte hört något före dess.
Ralf Larsson förklarar att hans roll är att skapa fred på arbetsmarknaden. Och att det kan ske antingen genom kollektivavtal eller genom att facket backar ur.
– Men normalt sett blir det kollektivavtal. I 9 av 10 i mina fall blir det avtal, säger Ralf Larsson.
I sitt uppdrag som medlare mellan Handels och Videomix Syd förklarar han vad som finns i kollektivavtalet och hur förhållandena på svensk arbetsmarknad ser ut. Och att Videomix Syd till exempel kan ändra sin schemaläggning så att man sparar på ob-timmar.
– Jag kan inte gå in och ändra i det redan slutna kollektivavtalet som finns mellan huvudorganisationerna Handels och Svensk Handel. Jag sysslar med medling – inte avtalsförhandling. Det vore konstigt om denna arbetsgivare skulle få andra förutsättningar.

Videomix Syd säger att företaget välkomnar Handels till förhandlingsbordet, men att man inte vill säga ja till hela kollektivavtalet. Videomix Syd vill förhandla bort ob-tillägget och ha sitt nuvarande bonussystem istället. Handels å sin sida säger att man inte kan förhandla bort vissa delar av ett kollektivavtal – anställda inom handeln ska jobba under lika villkor, arbetsgivare i branschen ska konkurrera under lika villkor.