I en intervju i Svenska Dagbladet på onsdagen förklarade IF Metalls ordförande Stefan Löfven att hans fackförbund inte kommer att godkänna någon jämställdhetspott i avtalsrörelsen 2010. Visst ska LO-förbunden samordna sina avtalskrav, men Stefan Löfven vill hellre ha en låglönesatsning som gäller alla oavsett kön.

Handels första vice ordförande Susanna Gideonsson är en av många fackliga ledare som reagerat starkt på Metallbasens utspel.
– Solidariteten är inte så stor som man skulle önska, säger Susanna Gideonsson.
Hon hänvisar till uträkningar som gör gällande att årets modell med jämställdhetspott skulle jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män på omkring 15 år, medan det skulle ta 100 år för kvinnorna att komma ikapp männen med traditionella låglönesatsningar.

Hon anser att Stefan Löfven valt en olycklig tidpunkt för att offentligt ifrågasätta den avtalsmodell som LO-förbunden enats om.
– Avtalsrörelsen är inte slut, det finns fortfarande förbund som förhandlar med sina arbetsgivare. Det är bara våra motparter som vinner på att vi inom arbetarrörelsen inte är överens. Och det är för tidigt att förkasta modellen innan vi har utvärderat den och sett hur det gick, säger Susanna Gideonsson.

Hon påpekar att industrin brukar ha större löneglidning, det vill säga löneökningar utöver avtalet, än handeln. Därför är det inte säkert att handelns löner närmar sig industrins lika mycket som de centrala avtalen visar. Hon gör klart att Handels även inför nästa avtalsrörelse kommer att kämpa för en modell som minskar löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Jämställdhetspotten var ett viktigt inslag i den samordning av avtalskraven som de 15 LO-förbunden till slut enades om inför årets avtalsrörelse, trots motstånd från IF Metall. Potten innebar att fackets krav var större på avtalsområden med många kvinnor med heltidslön under 20 000 kronor i månaden.
Tack vare jämställdhetspotten fick kvinnodominerade avtalsområden som detaljhandeln högre procentuella löneökningar än de som industrifacken med IF Metall i spetsen förhandlat fram. Handels banbrytande avtal med Svensk Handel i slutet av mars blev vägledande för andra kvinnodominerade förbund som Kommunal och Hotell- och restaurangfacket.