Burma är ett mycket stängt land där fackföreningar är förbjudna. De mänskliga rättigheterna kränks regelbundet och de senaste dagarna har munkars fredliga protester mot regimen mötts av våld. Elisabeth Löfgren på Amnesty säger att läget i Burma just nu är väldigt allvarligt, med många politiska fångar och mycket liten insyn. Amnesty rankar inte länder ifråga om kränkningar av mänskliga rättigheter och Elisabeth Löfgren vill därför inte säga att läget i Burma är värre än i till exempel Kina, som många företag handlar med. Att Burma uppmärksammats så lite tror hon beror på att landet är oviktigt i handelshänseende. Det som fått Handels att agera mot just Burma är att FN-organet ILO, International Labour Organisation, har tagit ett beslut att begära sanktioner mot Burma på grundval av bland annat slav- och tvångsarbete.
I Sverige finns ett mindre antal företag inom Handels område som har handelsförbindelser med Burma. Redan i november förra året skickade Handels brev och markerade att samröret med Burma inte är acceptabelt. Ett ytterligare brev skrevs i december. Men Handels har inte fått något svar och idag går ytterligare ett brev ut. De företag som kommer att kontaktas är Michelin Nordic AB, LSG Sky chef Taxfree och Hitachi AB. Ytterligare ett par företag kartläggs nu av Handels.