Avtalet mellan Handels och Hyresgästföreningen berör omkring 550 medlemmar. Lönerna höjs med 10,2 procent på tre år och de som i dag tjänar mindre än 20 000 kronor i månaden garanteras höjning med 1 900 kronor under avtalsperioden. Övriga är garanterade 1 175 kronor. Milersättningen för resor i jobbet höjs från 28,50 kronor till 34 kronor.
Ett nederlag i förhandlingen blev dock fackets krav att göra en översyn av det rikstäckande löneutbetalningssystem för Hyresgästföreningens medlemsvärvare som infördes förra året. Systemet bygger helt på provision men utbetalningen sker med två månaders eftersläpning och kan variera på ett oberäkneligt sätt från månad till månad.
– Arbetsgivaren vägrade ta hänsyn till de psykosociala aspekterna på att folk inte vet vad de får i lön. Den frågan måste vi fortsätta att driva på något annat sätt, säger Mats Panther, medlemsvärvare och delegat i avtalsförhandlingarna.