SSU-distriktens arbetsgivarorganisation SUA har enligt Handels inte erbjudit löneökningar på 10,2 procent på tre år, som är den nivå som andra organisationers anställda fått.
– 10,2 procent är ett tydligt märke på arbetsmarknaden. Vi kan inte acceptera ett avtal som ligger under den nivån, säger John Haataja, chef för Handels förhandlingsenhet.
Förhandlingarna avslutades formellt i söndags men fack och arbetsgivare kommer att ha fortsatta kontakter. Det är enligt John Haataja inte aktuellt att varsla om stridsåtgärder.
Avtalet rör ett 30-tal ombudsmän på distriktsnivå inom socialdemokraternas ungdomsförbund SSU. Medelåldern bland ombudsmän ligger kring 25 år. Avtalet har en lönetrappa med fyra steg baserat på anställningstid. Slutlönen enligt 2006 års avtal är drygt 20 000 kronor.