Unga diskrimineras i arbetslivet medan facken tittar på. Det skriver LSU, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, i sin nya rapport ”På olika villkor”.
– Åldersdiskriminering har blandats ihop med äldrediskriminering. Handels lyfts fram i rapporten för att det inte tar krafttag i den här frågan, säger Hanna Hallin, ordförande för LSU och själv medlem i Handels.
LSU har granskat tio fackförbunds kollektivavtal, bland annat Handels detaljhandelsavtal. I det finns en lönetrappa baserad på ålder för de mellan 16-19 år. Efter att man har fyllt 18 år för man också löneökning för branschvana. Oavsett ålder har man lika många semesterdagar, men LSU reagerar på att unga har lägre garantibelopp på semesterlönen.
– Unga missgynnas i avtalet trots att det finns ett EU-direktiv som förbjuder åldersdiskriminering. Två lika oerfarna får olika lön för samma jobb – det skiljer 28 kronor mellan en oerfaren 16-årings timlön och den lika oerfarna 19-åriga kollegans. Om det är ålder som avgör vad en individ får i lön är det diskriminering. Man kan inte göra något åt sin ålder. Och ålder behöver inte ha med kompetens att göra, säger Hanna Hallin.
För sju år sedan beslutade EU att alla medlemsländer skulle förbjuda åldersdiskriminering. Sverige har inte skrivit in det i lagen, utan har fått dispens. Förra året gick dispensen ut och ett förslag på en ny diskrimineringslag väntas i mars 2008.

Av Handels nära 156 000 medlemmar är 240 medlemmar mellan 15-17 år och 1188 personer är 18-19 år. John Haataja, Handels avtalssekreterare, tycker inte att förbundets detaljhandelsavtal diskriminerar unga, och vänder sig emot Hanna Hallins påstående att det skulle handla om olika lön för samma jobb.
– En 16-åring får till exempel inte jobba ensam eller under samma arbetstider som en vuxen. Nivån på lönerna blir utefter det. Vi känner till EU-direktivet, tycker inte att detta är diskriminering, det kommer inte att ske någon förändring. Man måste komma ihåg att trappan reglerar minimilöner, den är ett golv. Det tillkommer lokala potter och man kan premieras om man ger bra service, är en bra kompis eller har erfarenhet, säger John Haataja.
Men han säger också att han såklart kan se negativa konsekvenser med ungdomslöner.
– Istället för att anställa en med bättre kompetens, erfarenhet och högre lön kanske arbetsgivaren anställer en som är yngre med lägre lön. Att man utnyttjar de låga lönerna för ungdomar kan leda till att vi får förhandla upp dem.

I årets avtalsrörelse avtalade Handels och arbetsgivarparten Svensk Handel fram att minimilönerna skulle höjas dubbelt så mycket för 18-19 åringar som för 16-17 åringar. Det var Svensk handels krav, Handels ville ha samma löneökning för alla. Svensk handels förhandlingschef, Bo Cederlöf, säger att han helst vill ha en helt fri lönesättning, men att man drev löneökningsfrågan av samma anledning som man vill ha en lönetrappa.
– Det var en för hög löneökning för 16-17-åringar, arbetsgivaren är inte beredd att betala så hög lön för dem. Om man bara skulle ha en nivå istället för en lönetrappa skulle det bli svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, säger Bo Cederlöf.
LSU kritiserar först och främst facket, men Hanna Hallin säger att Handels och Svensk handel är lika skyldiga.
– Vi vänder oss till fackförbunden för att de har det tydligaste uppdraget av parterna – att driva arbetstagarnas intressen. Vi förstår att arbetsgivaren inte gör det, säger Hanna Hallin.
Varken LSU, Handels eller Svensk handel tror att en lagstiftning om åldersdiskriminering kommer att stoppa de åldersbaserade lönerna.
– Man kan välja att lagstifta om undantag. Det troliga är att lönetrapporna blir kvar, om fackförbunden inte vill verka för en förändring, säger Hanna Hallin.