Medan de flesta tjänstemannaavtal innehåller löneökningar på 10,2 procent på tre år ökar lönerna för kontoristerna på Målerifakta med 3,8 procent varje år under perioden. Varje person är garanterad minst 810 kronor mer varje år och alltså 2 430 kronor fram till 2009.
Målerifakta AB kontrollerar löner och ackord på uppdrag av fack och arbetsgivare i måleribranschen.