Avtalet mellan Handels och Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation AFO för anställda på kursgårdar innehåller precis som övriga jämförbara avtal löneökningar på 10,2 procent på tre år. Men medan exempelvis fackförbundens anställda får i genomsnitt 3,8 procent i löneökning det första året i perioden, så får kursgårdspersonalen nöja sig med 3,6 procent. Nästa år höjs lönerna med 3,4 procent och tredje året med 3,2 procent. Med denna utformning får kursgårdspersonalen ut något mindre lön under treårsperioden än de skulle ha fått med fackförbundens avtal.

Bland arbetarrörelsens kursgårdar finns de som brottas med mycket dålig ekonomi, till exempel folkhögskolan Brunnsvik. Handels ombudsman Monica Ohlson värjer sig mot eventuell kritik som går ut på att facket dämpat lönekraven mot den egna rörelsens anläggningar.
– Med tanke på att vi fick bra krontal är avtalet acceptabelt, säger Monica Ohlson.
Hon syftar på att alla heltidsanställda är garanterade minst 450 kronor i lönehöjning varje år och att de som i dag har under 20 000 kronor i heltidslön får ytterligare 170 kronors höjning varje år i en särskild låglönesatsning. Samtidigt höjs avtalets minimilöner från 16 400 till 18 400 kronor mellan 2007 och 2009. Avtalet gäller från 1 juli i år.

Kursgårdsavtalet kan jämföras med det som slutits för anställda inom folkrörelser som Folkets hus, Unga örnar och Pensionärernas riksorganisation. Löneökningarna är även där 3,6 procent det första året. År två ökar lönerna också med 3,6 procent för att år tre stanna på 3,0 procent. Även detta avtal innehåller en låglönesatsning för dem som tjänar mindre än 20 000 kronor i månaden.