Det är svårt för kvinnor i handeln att få heltid. Arbetsgivare säger att deltider är ett måste för att få ihop schemat, de vill ha många ”huvuden” att dela upp schemat på och tjänster runt 25 timmar är mycket vanligt.

Deltid är vanligt för både killar och tjejer när de börjar arbeta. Men efter ungefär 30 års ålder får män betydligt oftare heltid medan kvinnorna ligger kvar på deltid. Svårigheterna att få jobba heltid hänger alltså ihop med om den anställde är kvinna eller man. Handels förbundsekonom Stefan Carlén har i en färsk rapport gått igenom arbetstiderna för män och kvinnor inom handeln och hans undersökning visar att i branscher där mest kvinnor arbetar är deltid mycket vanligare än i branscher där mest män arbetar.

– Det här är något vi vetat hela tiden men nu har siffror på. Vi har ett arbetsliv där arbetsgivarna väljer att ge kvinnor deltid. De säger att det är nödvändigt men nu kan vi visa att det inte är så. Detta kan arbetsgivarna inte smita undan, säger Stefan Carlén.
Ett tydligt exempel är radio- och tevehandel där 65 procent av de anställda är män och andelen anställda som jobbar deltid är en knapp tredjedel. Inom skohandeln är det tvärtom, hela 96 procent är kvinnor och 77 procent av de anställda arbetar deltid.

Ännu tydligare blir kopplingen mellan arbetstid och kön när man ser till andelen heltider för män respektive kvinnor inom varje bransch. Även om det bara arbetar fyra procent män i skohandeln så har 61 procent av dessa män heltid. Att totalt hälften av de anställda inom klädhandeln har heltid förklaras av att männen till över 80 procent arbetar heltid. Det framgår också i undersökningen att det för kvinnor lönar sig att arbeta i branscher med många män, de ”smittas” av männens heltidsnorm. Till exempel har över hälften av kvinnorna inom bygghandeln heltid.

– Vi vet att en tredjedel av de deltidsarbetande vill arbeta mer och det ska de få chans att göra. Men det är också en större fråga varför det är just kvinnor som arbetar deltid. För att nå ett jämställt samhälle måste problemet med deltider lösas, säger Stefan Carlén.