Handels har begärt sympatiåtgärder av Svenska Livsmedelsarbetareförbundet och Livs har nu varslat Carlsberg. Måndagen 22 oktober slutar lagerpersonalen och chaufförerna på bryggeriet att leverera dricka till alla Videomix Syds butiker.
– Vi anser att det är oerhört viktigt att vi enas i LO-familjen och fackförbundsrörelsen för att kollektivavtal ska finnas på våra arbetsplatser. Det är enbart kollektivavtal som kan garantera till exempel minimilöner, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

Sympatiåtgärder innebär att ett fackförbund tar till stridsåtgärder i sympati med ett annat, eller i sympati med sitt eget förbund. Företagen som drabbas av åtgärderna står utanför konflikten och kan inte påverka den.
Konflikten mellan Handels och Videomix Syd började 13 september med att Handels tog ut sina medlemmar i strejk och förbjöd allt arbete på arbetsplatserna. Sympatiåtgärderna från Livs är de tredje i raden sedan dess. Den 3 oktober slutade Axfoods lager i Tyringe (Handels) att leverera godis till butikerna och centrallagret. Den 16 oktober kommer Ekdahls åkeri (Transport) att sluta köra godis från lagret till butikerna. Och 22 oktober kommer Carlsberg (Livs) att sluta leverera dricka.