De som arbetar deltid och fyller upp till tidigare inkomst genom att stämpla i a-kassan får betydligt sämre hjälp av arbetsförmedlingen än de som är helt arbetslösa. De deltidsarbetslösa får erbjudande om att delta i arbetsförmedlingens program mindre ofta än de som är helt arbetslösa. De får också mycket färre anvisningar till jobb. Det visar en rapport från IAF, inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Handels har ungefär 11 000 deltidsarbetslösa.
Samtidigt är kontrollen av de deltidsarbetslösas rätt att stämpla inte tillräcklig. Arbetsförmedlingen ifrågasätter rätten till a-kassa mycket mer sällan för deltidsarbetslösa än för de som inte jobbar alls. Dessutom kontrollerar fler än hälften av a-kassorna inte de deltidsarbetslösas rätt till a-kassa var sjätte månad, vilket är ett lagkrav. Det beror delvis på luddiga regler. En av dessa a-kassor är Handels a-kassa vars föreståndare Harald Petersson säger i en kommentar att ”regelverket även i denna fråga är bristfälligt och svårtolkat. Vår avsikt är att kombinera en god utredning med effektiv handläggning. Det är en mängd uppgifter som skall hämtas in i varje ärende, speciellt rörande deltidsarbetslösa”.
Trots att bristerna är stora säger Bo Lundgren, tillsynschef på IAF, att de inte har någon aktuell plan för att agera gentemot de kassor som inte sköter den löpande kontrollen av de deltidsarbetslösa.
Om man har ett fast deltidsjobb när ersättningsperioden tar slut kan man inte få fler ersättningsdagar, om man behåller sitt jobb. A-kassorna har, enligt rapporten, en bättre kontroll av personer i den situationen.
Reglerna för arbetslöshetsförsäkringen säger att en person som fått sin arbetstid sänkt på vissa villkor har rätt till a-kassa vid sidan av deltidsarbete. Personer som frivilligt jobbar deltid, avvisar erbjudanden om mer arbete eller inte gör aktiva försök att få mer arbete kan vanligtvis inte få a-kassa.