Handels, Videomix Syd och medlaren Ralf Larsson träffades i dag, måndag 15 oktober, för att komma fram till en lösning på den nu månadslånga konflikten. Parterna skildes åt utan att ha kommit överens.
– Vi har berättat om vilka vi anser är våra konkurrenter. Men vi har inte nått någon överenskommelse i dag i alla fall, säger Videomix Syds personalkonsult Bengt-Göran Silverflod.
Handels vill att Videomix Syd ska teckna det kollektivavtal som finns för detaljhandeln. Men Videomix Syd vägrar för att de tycker sig inte konkurrera med den branschen, utan snarare internet, biografer och bensinstationer. De avtal som till exempel gäller med fackförbundet Transport för bensinstationer har lägre ob-ersättning.
– Vi tycker att det ska vara detaljhandelsavtal på bensinmackar också, vi har diskuterat det länge med Transport. Videomix Syd är också detaljhandel. Men nu försöker Videomix Syds ägare hitta en snygg motivering till att dess ob-tillägg är för höga, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels.
Ingen ny träff mellan parterna är bestämd.
– Nej nu rullar det på med konfliktåtgärder, säger Jannika Fahlander.