Socialdemokratrena hoppas att både partimedlemmar och vanligt folk ska delta i de rådslag som nu genomförs för att förnya politiken på fyra områden. Handels har skickat ut rådslagsmaterialet till förbundets egna s-föreningar, men också till alla avdelningar som uppmanas att föra diskussioner i samband med möten och kurser.

I rådslaget om jobbpolitik handlar frågorna bland annat om hur man kan skapa jobb där människor trivs och utvecklas. Hur hjälper man dem som fastnat i vikarieträsk och deltidsfälla? Hur stärker man arbetslinjen?

Handels första vice ordförande Susanna Gideonsson är en av tio ledamöter i den grupp inom partiet som har formulerat frågorna. Allra viktigast är enligt henne hur man ska få så många som möjligt att utnyttja sin rätt till jobb.
– Det gäller att skapa en lagom mix av plikt och möjlighet. Sen vill jag att arbetstillfällen ska vara riktiga jobb i ett utvecklande arbetsliv med en struktur som gör att jobben växer, säger Susanna Gideonsson.

Även om jobbfrågorna ligger närmast facket är det fritt fram att även delta i partiets övriga rådslag som handlar om välfärden, klimatet och utrikespolitiken. Svaren ska vara inne senast den 25 januari. Frågorna går att ladda ner på www.socialdemokraterna.se