Leveranser av godis, dricka och nu Coca-cola har dragits in under de fem veckor konflikten mellan Handels och Videomix Syd varat. Det är Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Livs, som nu har varslat om den fjärde sympatiåtgärden i konflikten. Ingen på Coca-cola distributören får köra läsken till butikerna från den 1 november.
– Vi håller på tills vi får ett kollektivavtal. Om vi inte skulle fortsätta skulle vi acceptera att de anställda får leva med sämre villkor och utan en lön de rätteligen ska ha, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels.
Videomix Syds personalkonsult Bengt-Göran Silverflod har än så länge inte satt sig in i varslet om Coca-cola, men säger att sympatiåtgärderna som än så länge dragit in godiset inte har inneburit någon skillnad för företaget.
– Det kommer in nytt godis. När Handels sätter käppar i hjulet på oss måste vi se till att företaget fungerar ändå. Vi noterar att Handels till varje pris är berett att sänka företaget för att få ett kollektivavtal med dem. Men ett avtal för detaljhandeln är inte rätt avtal och inte aktuellt, säger Bengt-Göran Silverflod.
Han säger att företaget är berett att teckna ett avtal som han tycker stämmer bättre överens med videobranschens förutsättningar. I en tidigare intervju nämnde han att till exempel Transports eller biografanställdas ob passar bättre med det videobranschen kan klara. Jaan Kolk, förbundsdirektör för biografanställdas arbetsgivarorganisation Teaterförbundet, säger dock att det för dem inte är aktuellt att teckna avtal med videobranschen för att den ligger utanför deras verksamhetsområde.