Sympatiåtgärden från fackförbundet Livs är den tredje som trätt i kraft sedan konflikten mellan Handels och Videomix Syd bröt ut 13 september. Genom tidigare sympatiåtgärder har också godisleveranserna dragits in. Men än så länge har det inte märkts i Videomix Syds butiker. Godis finns ändå.
Nästa sympatiåtgärd träder i kraft 1 november. Då slutar Coca-cola att levereras till butikerna.