Som Handelsnytt tidigare har berättat om beslutade LO i december 2006 att inte längre driva folkhögskolan Brunnsvik, som hade ekonomiska problem. Det gällde då först och främst att ordna upp ekonomin och sedan att hitta någon som ville överta folkhögskolan.
– Vi har vidtagit åtgärder som har påverkat det ekonomiska läget positivt, säger LOs ekonomichef Kjell Ahlberg idag.
– Vår första åtgärd var att se till att verksamheten inte blöder och det gör den inte nu. Brunnsvik går runt idag. Vi har minskat ner på personal och sett över verksamheten. Men det finns utmaningar kvar.
Under 2008 kommer LO-kurserna att försvinna från folkhögskolan.
– Den förlusten måste kompenseras. Det har tecknats avtal med Ludvika kommun om nya kurser. Ludvika kommun köper tjänster från Brunnsvik redan när det gäller kurser för dyslektiker. Den biten kan utvecklas, säger Kjell Ahlberg.
Vilka som ska ta över Brunnsvik är ännu inte klart.
– Det har inte stått någon på kö direkt, om jag säger så. Det finns ingen uttalad deadline för när någon ska ta över. Fokuseringen ligger på att få verksamheten att fungera, snarare än att hitta någon som kan ta över, säger Kjell Ahlberg.