Det var i vintras som den romska kvinnan ville komma in i en skobutik i Degerfors. Hon hade på sig en stor, traditionell kjol. Butiksägaren nekade kvinnan att komma in. Enligt kvinnan sa butiksägaren att det var på grund av kjolen och att andra romska kvinnor tidigare stulit skor. Kvinnan säger i sin anmälan att det är väldigt förödmjukande att bli tagen för tjuv och att hon inte vill bli dömd för sitt ursprung. Butiksägaren säger att det stämmer att kvinnan inte fick komma in men att det beror på en regel butiken har om att man inte får gå in med stor jacka, väska eller kjol. Detta för att förhindra stölder. Att kvinnan inte fick komma in har inget med hennes romska ursprung att göra, menar butiksägaren. Efter förhandlingar med ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) ska butiksägaren betala kvinnan 30 000 i skadestånd.
DO har sedan lagen om förbud mot diskriminering trädde i kraft den 1 juli 2003 tagit emot mellan 30 och 40 anmälningar varje år där anmälaren är rom. Ett 30-tal ärenden var aktuella den 1 september. De flesta anmälningarna riktar sig mot butiker och andra serviceinrättningar som vägrat romer tillträde eller särbehandlat dessa på något annat sätt.