När Coop sålde en butik i Södertälje i juni 2006 uppmanades butikens sju fast anställda att säga upp sig för att kunna ta provanställningar hos den nye ägaren. Handels har stämt Coop i AD för att ha provocerat fram att de anställda sade upp sig på egen begäran. Det strider mot lagen om anställningsskydd, LAS.
-Stämningen gäller framprovocerad uppsägning. Arbetsgivaren har sagt till personalen ”Om ni vill ha jobb på det nya stället måste ni säga upp er”. Men de borde ha fått en fast anställning hos nye ägaren eller fått vara kvar hos Coop. Sådana är reglerna i avtalet för övergång av verksamhet, säger Johnny Håkansson , ombudsman på Handels förbundskontor.
Vid övergång av verksamhet, i detta fall när en butik säljs, så övergår också anställningsavtalet för personalen, enligt gällande regler. Men det har Coop inte informerat sina anställda om. Enligt Handels har Coop har lämnat felaktig information till sina anställda om vilka regler som gäller vid övergång av verksamhet. I stämningsansökan står”Bolaget har vilselett arbetstagarna om deras rätt att enligt reglerna om övergång av verksamhet erhålla tillsvidareanställning hos XXX”.
-Detta är ett fullständigt glasklart fall av framprovocerad uppsägning. De borde ha fått en fast anställning hos den nya arbetsgivaren, anser Johnny Håkansson.
Handels begär skadestånd på över 100 000 kronor för var och en av de sju anställda för att företaget har brutit mot LAS. Handels stämmer även Coop för brott mot lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL och begär skadestånd på 300 000 till förbundet. Coop skulle ha förhandlat med förbundet om förändringarna i verksamheten och om hur dessa förändringar berör butikens personal innan butiken såldes. Totalt sett stäms Coop på drygt en miljon kronor. Datum för förhandling i AD är ännu inte bestämt.
Den nya ägaren till Coop-butiken har gått i konkurs och de anställda förlorade sina jobb där.
Handelsnytt har inte, när denna artikel publiceras, lyckats få tag på ansvarig person på Coop för en kommentar.