Utan att Handels begärt det har fackförbundet Transport varslat transportföretaget DHL Express om sympatiåtgärder. De har varslat DHL för att de misstänker att företaget tagit över de leveranser som Ekdals åkeri kört ut, men som sattes i blockad 16 oktober.
Handels har gett signaler om att fler sympatiåtgärderna är på gång.
– Vi kommer att spela ut hela menyn. Oftare varsel, större omfattning, fler fackförbund, säger Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.