Alla stridsåtgärder avblåstes omedelbart på tisdag morgon då Handels fick det påskrivna detaljhandelsavtalet i original från Videomix Syd.
Tidsfristen till 1 april är rimlig, anser John Haataja.
– Företaget behöver tid att anpassa organisation och schema och säga upp sina nuvarande försäkringar. Det kan ta några månader.
Konflikten mellan Handels och Videomix Syd varade i över sju veckor och är en av de hårdaste strider som Handels utkämpat i modern tid. Den omfattade strejk och blockad mot tre av kedjans butiker, men också sympatiåtgärder från andra delar av Handels samt fackförbunden Livs och Transport.

Vad avgjorde konfliken?
– Vad som fick företaget att skriva på avtalet får de svara för själva. Men från vår sida lyckades vi sätta stort tryck på företaget med de rättigheter vi har att vidta konfliktåtgärder. Vi hade en god organisation med många inblandade och fick också opinionen med oss. Vi har fått mycket stöd från många håll, säger John Haataja.
Han framhåller att utgången av konflikten handlar om mycket mer än att de anställda i Videomix Syds 20 butiker får ersättning för obekväm arbetstid från och med nästa vår.
– Om vi inte tecknar kollektivavtal har vi lagt ner det som är fackets verksamhet. Det är en fråga om att företag ska konkurrera på lika villkor.

Tonläget mellan parterna har i denna konflikt varit synnerligen infekterat. Här kan finnas anledning till viss självkritik från facket, anser John Haataja.
– Kommunikationen mellan parterna har varit ovanligt svår. Det kan bero på brister hos båda parter.
Några av de strejkande upplever sig utsatta för hårda ord av arbetsgivaren. Hur tror du det går att gå tillbaka till jobbet?
– Jag hoppas det går bra. Om det skulle finnas en tillstymmelse till påhopp på dem som strejkat är det en föreningsrättskräning. Det är ett lagbrott som vi aldrig kan acceptera.

Kollektivavtalet gäller för de 20 butiker i södra Sverige som ingår i Videomix Syd. Bland övriga drygt 30 Videomixbutiker finns i dag ett fåtal som har kollektivavtal. John Haataja hoppas att även övriga butiker ska teckna avtal.
– Det blir upp till varje Handelsavdelning att besöka butikerna, informera om avtalet och lägga avtalsförslag.
Handelsnytt har inte lyckats nå Videomix Syds vd Kent Olsson för en kommentar till avtalet. I ett skriftligt uttalande på Videomix hemsida säger Kent Olsson att företaget skrivit under avtalet ”inte av det skälet att vi anser att vi har nått en överenskommelse, tvärtom, utan för att vi känner oss tvingade.”