När man blir av med sitt jobb och söker a-kassa räknas ersättningen ut baserat på hur mycket man arbetat. Men det är inte allt sorts arbete som räknas in. Konsekvenserna för den enskilde kan bli stora om man går ner i arbetstid för att arbeta fackligt utanför arbetsplatsen och inte får ersättning från sin vanliga arbetsplats. Pontus Eklund på Handels a-kassa säger att det blivit en stor skillnad sedan årsskiftet när den nya regeringen införde nya regler.
– Tidigare fick den som varit frånvarande med giltiga skäl räkna med den tid man varit anställd för att arbeta även om man inte varit där alla timmarna. Numera är det den faktiska arbetade tiden som räknas.
Effekten kan alltså bli att om man avstår lönearbete för ett fackligt uppdrag så får man mindre pengar när man blir arbetslös.
En som oroar sig för vad en eventuell arbetslöshet skulle kunna innebära är Jane Larzon i Trollhättan. Hon arbetar på ABF och har en heltid i botten. Som avdelningsordförande för Handels avdelning i Trollhättan jobbar hon med sitt fackliga förtroendeuppdrag ungefär halvtid och tar tjänstledig från månad till månad. Ersättningen för det fackliga arbetet står avdelningen för.
– Om det skulle vara så att jag blir arbetslös så blir det inte många timmar att stämpla på. Jag har ju inte arbetat heltid.
Även om Jane Larzon tror att hon har en trygg anställning så väcker de nya reglerna många frågor och funderingar.
– Jag vågar nästan inte tänka på hur det skulle bli om jag bara skulle få stämpla på halvtid.
Men det är inte bara för egen del som det känns oroligt.
– Det är ju inte jättelätt att få tag i folk till fackliga uppdrag som det är nu, och det blir ju inte lättare om de inte får tillgodoräkna sig den tiden de jobbar fackligt.
För att få räkna med tiden som lagts på förtroendeuppdrag som a-kassegrundande ska uppdraget vara på heltid, en betydande del av heltid eller ett årsarvoderat deltidsuppdrag. Exakt var gränsen går är oklart.
– Det är en bedömningsfråga var gränsen går för när ett förtroendeuppdrag kan räknas in som a-kassegrundande, säger Ulf Staffansson, jurist på IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
Viktigt att veta är att som arbetslös med ett förtroendeuppdrag behöver man inte deklarera detta som arbete på kassakorten. Om uppdraget gör att man någon gång är förhindrad att söka och ta arbete så skall detta deklareras som förhinder.