Efter att i många år politiskt ha drivit kampen om en lagstiftning som ger rätt till heltid utan att lyckas lägger LO nu om kursen. Innan valet 2006 var en proposition om heltid på gång men den lades direkt åt sidan av den nyvalda borgerliga regeringen.
I en rapport till sin kommande kongress säger LO nu att man måste fråga sig om lagstiftningskravet var rätt väg, att det var lätt att få en bred uppslutning i arbetarrörelsen kring förslaget om att heltid en rättighet och deltid en möjlighet, men svårt att komma längre.
Som ett resultat av misslyckandet säger nu LO att det inte är troligt att få igenom lagstiftning även om det skulle bli en socialdemokratisk regering igen vid nästa val, 2010. Att det blir en heltidslag lovade dock socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin i Handelsnytt i somras. I rapporten sägs vidare att det kommer behövas opinionsbildning kring arbetstidsfrågan även i fortsättningen, men också andra strategier. En sådan är att arbeta för att LO-jobben i framtiden ställer högre krav på utbildning. Det skulle ge arbetstagarna ett bättre förhandlingsläge om heltid.
Handels ska även fortsättningsvis arbeta för en lag, det finns det kongressbeslut på.
– Men det kommer inte att hända något med den här regeringen och vi kan inte bara sitta och vänta, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.
Arbetsgivarorganisationen Svensk Handels vd Dag Klackenberg har tidigare sagt till Handelsnytt att han efter nyår kommer att bjuda in Handels för samtal om arbetstiderna.
– Vi ställer gärna upp men då vill vi se något konkret. De har sagt blankt nej till rätt till heltid i alla de senaste avtalsrörelserna, senast nu i våras, säger Lars-Anders Häggström som inte fått någon inbjudan ännu.