Fack och arbetsgivare kontaktade gemensamt polisen i Västra Götaland för att få hjälp att handskas med hot och våld i butikerna. En polisman har sedan dess arbetat halvtid i två år med projektet. De tre parterna har diskuterat hotbilden och efteråt har varje företag kunnat boka egen tid med polismannen som arbetat med dem enligt det 13-punktsprogram mot rån som polisen, handeln och facket enats om. När butiken uppfyller alla 13 punkter blir den säkerhetscertifierad.

Bror Hedlund, förste ombudsman på Handels avdelning 14 Skövde, anser att programmets första och sista punkt är viktigast.
– Att det finns en säkerhetsansvarig i varje butik. Och att de som drabbats av rån får professionell hjälp. Men hittills har ingen av de certifierade butikerna i vår avdelning blivit rånad, säger han.

Ica Maxi i Skövde var tidigt ute med ett systematiskt säkerhetsarbete. Stormarknaden har två säkerhetsansvariga, Daniel Nohlberg och Henrik Dahlkvist. Här finns slutet kontanthanteringssystem och övervakningskameror. Sedan kameraövervakningen byggdes ut för två år sedan har snatterierna minskat påtagligt, berättar Daniel Nohlberg. Men trots allt är det kunskap som betyder mest, betonar han.

– Det viktigaste är att personalen vet vad som gäller i hotfulla situationer. Hur man ska bete sig och vem man ska kontakta så att drabbade får hjälp. Vi har fyra timmars säkerhetsutbildning med alla nyanställda och dessutom upprepad utbildning vartannat år.