Måndagens planerade varsel behövde inte läggas eftersom Handels och SSU-distriktens arbetsgivarorganisation SUA kom överens på söndagen. Handels har orubbligt hävdat att lönerna ska öka med 10,2 procent precis som i andra tjänstemannaavtal. SUA har pekat på att lönetrappan i fyra steg kan medföra att arbetsgivarens kostnader ökar mycket mer än så beroende på hur länge de unga ombudsmännen stannar på sina jobb. Samtidigt brottas SSU med ekonomiska problem i spåren av vikande medlemssiffror. Men på Handels förhandlare bet inte de argumenten.
– Det var otänkbart att gå ifrån LO-samordningen och dess nivå 10,2 procent, säger Handels avtalssekreterare John Haataja som framhåller att SSU också är LO:s ungdomsförbund.
Avtalet innehåller bland annat också höjd milersättning från 28 till 29 kronor, gratis tandundersökning och ett medbestämmandeavtal om personlig integritet i IT-användningen. Avtalet gäller från 1 oktober för ett drygt 30-tal SSU-ombudsmän på distriktsnivå.