LO:s 15 medlemsförbund har i år förlorat 100 000 medlemmar. Det betyder 17 miljoner kronor om året i minskade medlemsavgifter till den centrala fackliga organisationen LO.
LO:s styrelse beslutade den 12 november om principerna för sparåtgärderna. Verksamhet som vänder sig direkt till LO-förbundens medlemmar prioriteras bort. Likaså områden där medlemsförbunden har egen verksamhet. Kvar blir LO:s kärnuppgifter så som frågor om arbetsmarknad, a-kassa, arbetsrätt, avtalsförsäkringar, samordning av avtalsrörelsen, viss statistik och LO-ekonomernas arbete.

LO:s kanslichef Kjell Ahlberg ska i slutet av november lämna mer konkreta sparförslag till LO-styrelsen. Hur stora belopp som ska sparas vet ingen i dag. Siffran 50 miljoner har nämnts.
– Den är lika bra som någon annan siffra. Hur mycket det blir beror på antalet medlemmar och avgiften från förbunden, säger Kjell Ahlberg.
Medlemsavgiften till LO från förbunden har varit densamma sedan 1991, nämligen 13,80 kronor per medlem och månad. Till LO:s kongress kommer LO-styrelsen föreslå ett nytt system för avgifter som ska ge mer pengar till organisationen.
LO:s personalstyrka kommer att minska, men Kjell Ahlberg hoppas att man slipper ta till uppsägningar.
– Vi ska främst försöka skapa omställningsprogram som hjälp till utbildning eller nytt jobb, säger Kjell Ahlberg.
Anita Gidlund, Handelsklubbens ordförande på LO:s kansli, hoppas också att ingen anställd ska behöva sägas upp. Hon deltar i en grupp som ska ta fram en ny organisation och hur den ska bemannas, men vill i nuläget inte uttala sig om dess arbete. Som facklig företrädare har hon inga synpunkter på vilken verksamhet som LO väljer att prioritera bort.
– Det är en fråga för styrelsen, säger Anita Gidlund.