De tre avtal som finns mellan Handels och Arbetsgivarföreningen KFO för personal på kursgårdar följer i stort utfallet på näraliggande områden. De kursgårdar som omfattas av avtalen är bland annat Bommersvik, Rönneberga och Marholmen. På en del kursgårdar är löneökningarna uttryckta i krontal och för en del i procent men samtliga omfattar ett utrymme för löneökningar på minst 10,2 procent över tre år. Avtalet innehåller också en låglönesatsning som för första året ger de som ligger under 20 000 kronor i månaden en högre garanterad summa än de som ligger över. Totalt är det under 30 personer som berörs av avtalen och de blir färre för varje år, enligt ombudsman Monika Ohlson, som ansvarar för avtalen på Handels.