Väldigt många vill bli frisörer. För att komma in på gymnasieprogrammet krävs höga betyg från grundskolan. Enligt Sven Sundin på Skolverket är det ofta tre sökande per plats i gymnasiet. Men det finns också andra vägar till jobbet som frisör, till exempel privata skolor och lärlingsplatser där du lär dig jobbet med handledning.
Eftersom Handels och arbetsgivarparten Frisörföretagarna anser att en del av utbildningarna inte är bra nog införs nu möjligheten för skolor att certifiera sig.
– Det finns många korta utbildningar, man kan få betala uppåt 150 000 för ett halvt eller ett års utbildning. Det finns ingen som helst kontroll över de privata skolorna och många elever känner sig lurade, säger ombudsman Linda Palmetzhofer på Handels.
För att bli godkänd ska skolan bland annat ha max 16 elever per utbildad lärare, försäkringar för eleverna och en kursplan. De ska också informera eleverna om branschen och om gesällprov, en slags examen.
För att få avlägga gesällprovet ska eleven ha tre år i branschen. Det kan antingen vara frisörutbildning vid kommunal eller privat gymnasieskola eller lärlingsutbildning på företag eller annan utbildning som är godkänd av branschens parter. Det är alltså dessa privata skolor som nu kvalitetssäkras. Från 1 januari 2008 ska all utbildning, utom gymnasieutbildning, vara certifierad för att man ska få räkna med utbildningstiden i sina tre branschår. Parterna ser gesällbrevet som basen för kollektivavtalet.
– Att ha gesällbrev är viktigt för att behålla kunskapsnivån i branschen. Det handlar ju om hantering av kemikalier bland annat. Idag skiljer det över 5000 kronor i månaden i grundlön mellan en behörig frisör och en som inte är det.
Hittills har elva skolor visat intresse för att bli certifierade.