Bakom varslet ligger sparkrav och utebliven tillväxt för handeln i Konsum Värmland enligt Klas Olsson.
”Den tillväxt som kommer in i länet via norgehandeln fångas effektivt upp av Töcksfors och Charlottenberg ”, står det i som Konsum Värmlands pressmeddelande.
– Charlottenberg och Töcksfors, där Konsum Värmland har två Maximat-butiker har förändrat handelsmönstret. Varslet är koncentrerat till Coop Forum på Bergvik, säger Klas Olsson.
– En ny butik var tänkt vid Älvmotet på Råtorp i Karlstad. Men vi fick inget bygglov. Hade den öppnat hade vi inte behövt lägga det här varslet, säger Klas Olsson.
Är det nödvändigt att lägga ett varsel när Konsum Värmland har haft en 11 procentig försäljningsökning i år?
– Det handlar om att lägga om resurser. Varslet är koncentrerat till Coop Forum på Bergvik. Nu gäller det att hitta så bra lösningar som möjligt för alla. Vi tittar på olika lösningar.
Fackliga förhandlingar om vilka anställda som kommer att beröras startade idag tisdagen 20 november.