Regeringen föreslog tidigare i höst att de som är deltidsarbetslösa bara ska kunna stämpla upp i a-kassan i max 75 dagar, mot dagens 300. Nu tyder mycket på att genomförandet av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen skjuts upp till sent i vår. Det säger vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet Sven-Erik Österberg.
– De signaler jag fått är att det får vänta till april. Dels måste det till en lagändring och dels så hinner inte a-kassorna med att bygga om systemen.
Också Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) och arbetsmarknadsdepartementet gör samma bedömning.
– Vi vet inga detaljer ännu om vad regeringen avser. Dessutom tror vi att det kommer att krävas en ändring i lagstiftningen. Vår uppfattning är nog att vi behöver fyra månader från det att det finns ett färdigt förslag med alla detaljer, säger kanslichef Peter Schönefeld.
– Förändringarna kommer med all sannolikhet inte att ske vid årsskiftet, säger Maria Hemström, ansvarig på arbetsmarknadsdepartementet.
Frågan kommer att behandlas i arbetsmarknadsutskottet i nästa vecka. Sven-Erik Österberg bedömer att riksdagen hinner ta ett beslut om förändringarna i december.