Afis Xahfer praktiserar just nu på Netto. Han fick sin praktikplats via ABF i Angered där han läser SFI.
-Jag har varit på Netto i en månad, två dagar i veckan. Efter praktikperioden hoppas jag på jobb, men det vet jag inget om än, säger han.
– Praktikplatsen har han fått genom skolan enligt de regler som Göteborgs stad har om att studenter som läser SFI ska praktisera som en del i utbildningen. Orsaken är att få lära sig svenska och få arbetslivserfarenhet.
Det finns inga allmängiltiga regler för handledning av praktikanter, men praxis säger att en anställd ska handleda högst en praktikant.
– I annat fall kan vi hävda att arbetsbelastningen för de fast anställda blir orimlig då en person ska ansvara för fem praktikanter. En praktikant har rätt till handledning och att få pröva på meningsfulla, omväxlande arbetsuppgifter, säger Hans Rosengren, ombudsman på Handels centrala förbundskontor.
Netto har kollektivavtal, men för praktikanterna finns inget att hämta i det. Ingen av dem får lön från Netto, utan de lever på hoppet att kunna få ett jobb där efter praktiktiden. De utför samma arbetsuppgifter som den ordinarie personalen åtta timmar per dag, två dagar i veckan i cirka tre månader. Flamur laga, Laura Moussa och Octavie Beaument har alla praktiserat på Netto i några månader. När Handelsnytt pratar med dem i butiken avbryter arbetsledaren:
– Praktikanterna får inte prata med kunder eller andra utomstående i butiken utan att butikschefen är med.
Fyra av praktikanterna kommer från studieförbundet ABF och Lernia där de läser SFI, svenska för invandrare. Enligt avtalet mellan ABF och Netto är praktikanterna där just för att träna svenska.
– Språkträning är det viktigaste för våra praktikanter, får de inte prata med kunderna lär de sig ingen svenska, säger Merjam Bahno, administratör på ABF som har jobbat med att hitta praktikplatser till studenterna. I praktikantkontraktet med ABF står att Netto inte får ha praktikanter istället för vanlig anställd personal.
– Våra praktikanter är där under ett par månader, sedan måste vi kolla om det är aktuellt med anställning eller inte. Det är viktigt att eleverna inte jobbar kvar för länge, säger Merjam Bahno på ABF.
Det faktum att praktikanterna är fler än den anställda personalen är nytt för Merjam Bahno.
– Vi har aldrig ställt frågan till Netto om de samtidigt som oss har kontrakt med andra. Det är något vi måste börja fråga, säger hon.
Även Arbetsförmedlingen har en praktikant på Netto. Enligt dess regler ska det finnas högst en praktikant på fem anställda.
– I detta fall har det blivit fel då vi inte har vetat om de andra praktikanterna, säger Helene Centerhorn, chef på Arbetsförmedlingen i Frölunda.
Handels pekar på riskerna med att praktikanter kan utnyttjas och att företag kan sätta i system att använda sig av praktikanter istället för att anställa personal. Upptäcker Handels att ett företag utnyttjar systemet och konsekvent använder sig av nya praktikanter godkänns inte placeringarna.
– Det finns inga klara regelverk kring detta, utan en rimlighetsbedömning görs. Kontakter tas med i detta fall då ABF, Lernia och Arbetsförmedlingen och sedan är det upp till dem att följa våra rekommendationer, säger Hans Rosengren.

Mikael Blom, personalchef på Netto dementerar att butikskedjan skulle välja praktikanter istället för att nyanställa personal.
– Självklart inte, vi har en klar hållning om att praktikanter absolut inte skall ersätta befintlig personal.
5 praktikanter, 1 butiksanställd och 2 personer i arbetsledande position. Är det meningen att det ska vara så?
– Nej givetvis är det inte meningen att praktikanterna skall vara i majoritet. Enligt våra riktlinjer är det ok att ta emot 1-2 praktikanter per butik, vilket vi anser vara optimalt för att kunna ge dem en meningsfull praktiktid.
Vad har då hänt i detta fall?
– Det vet jag inte i dagsläget, men vi kommer titta närmare på varför det blivit så här.
Praktikanter från ABF och Lernia är i butiken för att bland annat lära sig svenska. Men de får inte tala med kunder när de arbetar, hur går detta ihop med deras uppdrag att lära sig svenska?
– Självklart står det dem fritt att prata med våra kunder. När det gäller intervjuer i media hänvisar vi till respektive områdesansvarig, det gäller samtliga anställda praktikanter eller ej.