I slutet av oktober i år hade Handels a-kassa drygt 160 000 medlemmar, vilket är en minskning med drygt tio procent sedan början av året, enligt statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Skillnaden jämfört med månaden innan är dock liten, tappet är mindre än en procent.
Alla a-kassor har tappat medlemmar sedan regeringen infört nya regler med lägre ersättningsnivårer och högre avgifter. Totalt har samtliga a-kassor (inom LO, TCO, Saco och övriga) tappat nästan 370 000 medlemmar sedan årsskiftet.
Regeringen har tillsatt en utredning om hur a-kassan ska kunna bli obligatorisk. Målet är att en obligatorisk a-kassa ska träda i kraft under 2009. Parallellt med detta utreder LO om det går att bilda en gemensam a-kassa för LO-förbunden. Syftet med en sådan skulle vara att sprida kostnaden för arbetslösheten på en större grupp. Det sätter solidariteten förbunden emellan på prov eftersom några förbund skulle tjäna och andra förlora på ett samgående.
Ingen av utredningarna är färdig än.