Handeln och tjänstesektorn växer stort i samhället. Där finns de nya jobben. Ändå utgår man inom LO, av gammal vana menar Handels, från att analysera utifrån ett arbetsliv som var dominerande för 50 år sedan, med heltidsarbetande män. För ett par veckor sedan gick nio avtalssekreterare ut med en gemensam debattartikel där de säger att traditionen med industriavtalet som norm när det gäller lönebildning måste brytas. Motionen som Handels nu lämnar till LOs kongress är en sida av samma sak.

– Vi är inte ute efter att spränga LO, men tjänstesektorns utveckling måste vi ha med i en framtidssyn. Det är där jobben kommer och LO måste ha en tydlig strategi där, säger Lars-Anders Häggström.
Det Handels vill utveckla är till exempel det som skrivs i LO-rapporten ”Fler jobb – bättre jobb”, som kom i oktober i år. Där konstaterar man att ”antalet anställda har ökat inom den privata servicesektorn där den fackliga organisationsgraden är lägre”. Och apropå kollektivavtal att ”täckningen är betydligt lägre i många branscher, i synnerhet i vissa tjänstesektorer.” Men sen utmynnar detta inte i några strategier för vad man ska göra åt saken.

”En utgångspunkt för LO bör vara att avsätta ekonomiska och utredande resurser för att fokusera mer på de delar av samhället där de största hoten mot kollektivavtalet, täckningen, organisationsgraden och goda arbetsvillkor finns. Särskilda delar av tjänstesektorn utgör idag fronten för försvaret av kollektivavtal och hög organisationsgrad. Faller den fronten kan det få stora inverkningar på resten av svensk arbetsmarknad.” skriver Handels i sin motion och avslutar med att ”Det är dags att LO tar klivet in i 2000-talet genom att förstå att bransch- och näringsstrukturen förändrats sedan 1950-talet.

Handels har också en favorit i repris när det gäller motioner till LO-kongressen. Det gäller frågan om att hjälpa de fackförbund som värvar många nya medlemmar för att sedan slussa dessa vidare till andra förbund. Handels, Hotell & restaurang, Fastighets och Transport är sådana förbund. De fyra står gemensamt bakom en motion som går ut på att LO-kollektivet ska fördela resurser så att insatserna som medlemsvärvare kan förstärkas i de förbund som fungerar som ingångs- eller genomgångsförbund. Särskilda LO-pengar för medlemsvärvning åt dessa förbund, med andra ord. När kravet kom upp i en motion på förra LO-kongressen blev det avslag, nu försöker man alltså igen.

Övriga motioner från Handels till LO-kongressen gäller bland annat att kräva lagstadgad företagshälsovård, en individualiserad föräldraförsäkring och bättre villkor i arbetslöshets- och sjukförsäkringen.
LOs styrelse ska gå igenom motionerna i januari och februari. Styrelsen, där Lars-Anders Häggström är en ledamot, skriver då ett yttrande med förslag till beslut över varje motion till kongressen som äger rum i maj 2009.
Läs också om avtalssekreterarnas protest