– Det som uppstod i Bromma var en av orsakerna. Då insåg vi att så här kan vi inte ha det, berättar Hans Rosengren, ombudsman på Handels som deltagit i förhandlingarna med KFO, Kooperationens förhandlingsorganisation.
Den ordning som gällt fram till nu har inneburit att Forum och Bygg har räknats som olika enheter, trots att de legat intill varandra och haft gemensamma fackklubbar.
– Förutsättningen för att det skulle räknas som olika enheter var att Coop Bygg skulle bli ett eget bolag. Men nu blir det inget eget bolag och då faller ju den principen, säger Hans Rosengren.
Sedan början av 2007 har Coop Bygg i Växjö, Gränby och Fittja lagts ner. I slutet av oktober kom beskedet att Coop Bygg i Bromma ska stänga. 21 medarbetare, varav 16 tillsvidareanställda förlorar jobben i och med det. Om den nya överenskommelsen hade gällt några veckor tidigare skulle sannolikt flera av de anställda på byggmarknaden fått behålla sina jobb. Uppgörelsen mellan Handels och KFO innebär alltså att om en enhet stängs så ska de anställda på båda enheterna räknas som en grupp, bara facket begär det. Och då är det sist in först ut i den sammanslagna personalgruppen från Coop Bygg och Coop Forum som gäller när jobben försvinner och anställda sägs upp.
– På vår byggmarknad finns det vissa som har jobbat väldigt länge, ända sedan 1970-talet, säger Anette Andersson, klubbordförande på den gemensamma klubben för Coop Forum och Coop Bygg i Bromma.
Huruvida den nya uppgörelsen ändå skulle kunna beröra de anställda på Brommas Coop Bygg kan hon inte säga något om.
– Det här är alldeles nytt för oss och jag kan inte kommentera det just nu, säger hon.