Sedan a-kasseavgiften höjdes vid årsskiftet har frågan om inkasso ställts på sin spets. Många medlemmar har struntat i att betala medlemsavgiften innan de efter tre månader blivit uteslutna från a-kassan. I dagsläget saknar Handels a-kassa 3-5 miljoner kronor i medlemsavgifter för de som varit medlemmar under utträdestiden utan att betala. Enligt beslutet från IAF får inte a-kassorna använda inkasso för att driva in skulderna. Det får kassorna göra på egen hand.
– Pengarna måste betalas in till staten. Så de som har en skuld till a-kassan kommer nu att få brev om att betala in avgiften, förmodligen med hänvisningen att det kommer lämnas till kronofogden annars. Vi gör allt det som inkasso skulle gjort. Man kan också göra en avbetalningsplan med oss, som med inkasso, säger Handels a-kasseföreståndare Harald Petersson.
Sedan många år använder Handels a-kassa inkassoföretag i vissa ärenden, men inte när medlemmar har obetalda medlemsavgifter.
– Jag är kritisk till att vi fick beskedet om att vi inte längre får använda inkasso så sent och till att IAF helt vänt i frågan. Man ska göra det man är bäst på, vi ska betala ut ersättningar. Helt plötsligt blir en stor del av vår verksamhet att driva in avgifter. Det blir en stor administrativ och kostsam uppgift, säger Harald Petersson.